Brugbediening

Met het uitstippelen van een leuke vaarroute is het handig om de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Friesland te kennen. Deze kunnen namelijk per seizoen en per brug verschillen.

Brugtijden in het voorseizoen en de zomer

In het vaarseizoen tussen 23 maart en 1 november zijn de bruggen over het algemeen zeven dagen per week geopend van 9.00 – 19.00 uur.

In juni, juli en augustus blijven deze bruggen geopend tot 20.00 uur.

De brugtijden kunnen altijd afwijken. Om zeker te zijn, zijn alle brugtijden op vaarweginformatie.nl of in de almanak aan boord per brug nog na te kijken.

Brugtijden in het naseizoen en de winter

In het najaar en in de winter zijn de bruggen en sluizen in Friesland van 1 november t/m 23 maart tussen 9.00 - 17.00 uur op afroep open. Op zon- en feestdagen worden deze niet bediend.

Voor de bediening van de bruggen en sluizen kan er van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.00 uur telefonisch contact opgenomen worden met het nummer 058-29 25 888. Neem minstens een dag voordat je de brug of sluis geopend wilt hebben contact op. Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag van een bediening op afroep te doen.

Deze regels gelden over het algemeen ook voor de gemeentelijke bruggen in Friesland, maar deze kunnen hier ook van afwijken. Dus als er gevaren wordt in het late najaar of in de winter, informeer dan vooraf naar de bedieningstijden.

Bekijk alle bedieningstijden per brug in de almanak aan boord of op de website van vaarweginformatie.

Turfroute

Bruzer vaart de turfroute
De Turfroute varen met een motorboot van de Schiffart Yachtcharter.

Op de Turfroute (van Mildam tot Wittewijk en van Wittewijk tot Uilesprong) zijn de brug- en sluistijden net even anders dan op de meeste vaarwegen. De Turfroute is te bevaren tussen 16 mei en 15 september. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus is deze op zondag geopend, buiten deze tijden is de Turfroute op zondag gesloten.

De bruggen en sluizen op deze route worden bediend tussen 9.30 – 16.30 uur zonder middagpauze.

Let op dat bij het varen van deze route rekening gehouden wordt met waterplanten en voldoende koeling van de motor.

Bediening van bruggen op afstand

Steeds meer bruggen in Friesland worden op afstand bediend. De brugwachters houden de bruggen door middel van camera’s in de gaten. Meestal wordt een motorboot gauw gezien en wordt de brug bediend. Zo niet, dan is het vaak ook mogelijk om even op de knop bij de wachtsteiger te drukken.

Regels voor motorboten bij bruggen en sluizen

Een belangrijk onderdeel van het varen in Friesland zijn de bruggen en sluizen. Voor de watersport betekent dit vaak even wachten tot de brug bediend wordt. Voor het wachten en doorvaren bij de bruggen en sluizen gelden nog extra vaaregels:

  • Bij het naderen van een brug of sluis in Friesland moet er altijd aangesloten worden achter de andere wachtende boten en schepen. Beroepsvaart heeft daarnaast altijd voorrang.
  • De lichten op de brug geven aan wie er eerst mag doorvaren; alleen bij groen mag er doorgevaren worden.  
  • Zorg voor een vlotte doorvaart als de brug open is.
  • Houd in sluizen rekening met het verval en zorg ervoor dat de landvasten tijdig aangehaald- of gevierd kunnen worden.

Stremmingen

Wanneer het ergens niet mogelijk is om door te varen door een stremming, kijk dan op vaarweginformatie.nl. Hier is alle actuele informatie te vinden over wat er op het moment gaande is op het water in Friesland.

Boot huren in Friesland
Varen op de Friese wateren

Vaarroutes in Friesland

Er zijn veel leuke vaarroutes te varen in Friesland en omstreken. Wij hebben de mooiste routes op een rijtje gezet. Graag van te voren zelf een route uitstippelen? Het is mogelijk om bij de reservering een waterkaart (standaard van Friesland) te bestellen. Deze krijgt u dan thuis gestuurd wanneer de eerste aanbetaling is voldaan.