Persoonsgegevens

De Schiffart Yachtcharter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Doeleinden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen wij opslaan en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele (huur)overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een huurcontract te kunnen opstellen en u toe te sturen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Ook sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief, hierop kunt u zich abonneren, en versturen wij jaarlijks een (kerst)wenskaart.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Derden

Wij delen uw gegevens niet met derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze (huur)overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Schiffart Yachtcharter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij werken niet samen met bedrijven buiten de Europese Unie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van De Schiffart Yachtcharter) tussen zit. Het computerprogramma of -systeem die wij gebruiken is het HISWA Rental boekingssysteem.

Dit systeem verzend een automatische bevestiging indien er een reservering wordt geplaatst. Bij betaling met iDeal wordt er tevens een betaalbevestiging verzonden. Dit wordt gebruikt om het bevestigen te versnellen en gebruiksvriendelijker te maken. Wij voeren wel altijd een handmatige controle uit

Cookies

De Schiffart Yachtcharter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij een later bezoek wordt deze informatie door de website herkend. De Schiffart Yachtcharter gebruikt cookies met een puur technische en analytische functionaliteit.

Bewaarperiode

Zodra de dienstverlening bij De Schiffart Yachtcharter eindigt zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van tien jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van tien jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen.

De persoonsgegevens in ons online boekingssysteem en in de mail hebben geen bewaartermijn, uiteraard kunnen deze gegevens op verzoek worden verwijderd

Uw rechten

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schiffart-yachtcharter.com. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.